Saturday, 9 July 2016

kabhi kushi kabhi ghamkabhi kushi kabhi gham

time raya kuar citer ni supaya adik beradik kena ada hubungan yang erat walau apapun berlaku kita kena minta ampun kat parents kita

No comments:

Post a Comment

Amazing immunosensor presentation by Dr Werasak

Amazing presentation by Dr werasak....