Saturday, 25 June 2016

Jom belajar Tajwid: Izhar

Izhar

Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang (tanpa dengung) apabila bertemu dengan enam huruf-huruf izhar

  • Huruf-huruf Izhar adalah sebagai berikut:
  • Contoh Izhar

No comments:

Post a Comment

Why you should not drink alchohol