Saturday, 25 June 2016

Jom belajar Tajwid: Iqlab

Iqlab


Iqlab yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati, jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf Ba, kadar panjangnya 2 harakat
penulisan iqlab juga sering diberi tanda dengan huruf mim kecil

  • Huruf iqlab hanya ada satu yaitu:
  • Contoh - contoh iqlab:

No comments:

Post a Comment

Why you should not drink alchohol